Polityka cookies

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najwyższy komfort używania naszej strony internetowej. Cookies to pliki przechowywane w przeglądarce, wykorzystywane przez większość stron internetowych w celu lepszego dostosowania strony.

Klikając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na użycie naszych plików cookie. Dowiedz się więcej.

Dowiedz się więcej

Akceptuję

Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Strona internetowa jest prowadzona przez firmę Master Builders Solutions. Wszelkie prawa do strony należą do Master Builders Solutions i są dla niej zastrzeżone.
  2. Użytkownik otrzymuje dostęp do strony internetowej i udostępnianego na niej oprogramowania tylko w „dostępnej postaci” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Z wyjątkiem przypadków świadomego działania, firma Master Builders Solutions nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej lub w związku z nią. Master Builders Solutions nie jest odpowiedzialna i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody pośrednie, wtórne, wynikowe i specjalne powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej lub w związku z nią.
  3. Wszelkie informacje na temat produktów oraz inne informacje opublikowane na stronie internetowej są podane zgodnie z najlepszą wiedzą Master Builders Solutions. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym prawem, informacje takie nie stanowią żadnych gwarancji lub oświadczeń ani nie są podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Master Builders Solutions i nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów.
  4. O ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione na piśmie, strona internetowa, jej zawartość oraz umieszczone na niej informacje nie powodują zmiany Ogólnych warunków sprzedaży firmy Master Builders Solutions.
  5. Bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności firma Master Builders Solutions może bez uprzedzenia i według własnego uznania wprowadzać zmiany do i/lub zaprzestać prowadzenia niniejszej strony internetowej lub jej części ani też nie ma obowiązku uaktualniania strony internetowej.
  6. Umieszczone linki do innych stron internetowych („Hyperlinki") nie oznaczają promowania takich innych stron przez firmę Master Builders Solutions, która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko.
  7. Wszelkie roszczenia lub pozwy związane ze stroną internetową lub korzystaniem z niej podlegają prawu niemieckiemu i będą zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane na użytek własny marketingu bezpośredniego lub spółek powiązanych. Jeśli nie stwierdziliśmy inaczej znaki towarowe, wszelkie prawa autorskie  i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafiki, tekstu przekazu audio i wideo i innych treści należą do Master Builders Solutions i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez zgody właściciela.
  9. Zawartość niniejszej strony podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawa autorskiego i własności intelektualne. Niektóre elementy tej strony są chronione prawami autorskimi przysługującymi innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa zastrzeżone.