Innowacje oszczędzające czas


Wykonywanie tradycyjnych suchych jastrychów jest czasochłonne i pracochłonne. Technologia jastrychów samorozlewnych SLS od Master Builders Solutions jest przełomową innowacją i została wybrana przez producenta gotowych mieszanek RAK-BUD w Białymstoku, ponieważ zapewnia redukcję kosztów, optymalną reologię i zwiększoną urabialność.

„Główną zaletą, którą widzę na placu budowy, jest to, że prace postępują szybko.”

- Adam Sawicki, Dyrektor Kontraktu Apartamenty Jagiellońskie w RS Budownictwo

Apartamenty Jagiellońskie, Polska

RS Budownictwo jest wysoko wyspecjalizowanym wykonawcą kompleksów apartamentowych. Jest odpowiedzialny za budowę Apartamentów Jagiellońskich – pięciu nowoczesnych, wielopiętrowych apartamentowców w Białymstoku. W trzecim budynku, na parterze w strefie usług komercyjnych, poszukiwano innowacyjnych rozwiązań w zakresie jastrychów, które byłyby mniej pracochłonne i czasochłonne, a jednocześnie spełniałyby najwyższe standardy jakości. Dostawca gotowej mieszanki betonowej na tym kontrakcie firma RAK-BUD, zaproponował zastosowanie jastrychu betonowego zaprojektowanego i wyprodukowanego w oparciu o technologię jastrychów samorozlewnych SLS, którą opracowywał i testował z Master Builders Solutions.

Wymierne korzyści pod względem zrównoważonego rozwoju


Wykorzystując technologię jastrychów samorozlewnych SLS od Master Builders Solutions firma RAK-BUD osiągnęła znaczące korzyści pod względem zrównoważonego rozwoju. Liczby mówią same za siebie:

1/10
Czasu budowy

Ze względu na optymalną płynność betonu i długotrwałą urabialność, zwiększa się produktywność. ** Podane wartości opierają się na rzeczywistych doświadczeniach firmy RAK-BUD w kompleksie Apartamenty Jagiellońskie w Białymstoku.

40%
Krótszy czas schnięcia

Wysoka wytrzymałość wczesna pozwala na szybszy postęp w realizacji projektu. ** Podane wartości opierają się na rzeczywistych doświadczeniach firmy RAK-BUD w kompleksie Apartamenty Jagiellońskie w Białymstoku.

20%
Ograniczony ślad węglowy

W porównaniu z tradycyjnymi metodami beton jastrychowy przygotowany z wykorzystaniem technologii jastrychów samorozlewnych od Master Builders Solutions przekonuje optymalną zawartością spoiwa i zmniejszoną grubością. ** Podane wartości opierają się na rzeczywistych doświadczeniach firmy RAK-BUD w kompleksie Apartamenty Jagiellońskie w Białymstoku.

„Dzięki technologii jastrychów samorozlewnych SLS od Master Builders Solutions wchodzimy na zupełnie nowy rynek.”

Radosław Raczkowski, współwłaściciel firmy RAK-BUD

Pomimo dużej czasochłonności i zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą, tradycyjna metoda układania jastrychu z użyciem suchej mieszanki nadal dominuje na rynku. Eksperci Master Builders Solutions poszukiwali jastrychu samopoziomującego, który mógłby zastąpić tradycyjne metody. Zaproponowali pełen zestaw produktów chemicznych składający się z unikalnego superplastyfikatora MasterEase, który zapewnia doskonałą reologię betonu, nowego produktu kontrolującego skurcz MasterLife SLS 200, oraz wysokowydajnych mikrowłókien polipropylenowych z serii MasterFiber oraz środków pielęgnujących MasterKure. „Dzięki betonowi jastrychowemu z innowacyjną technologią SLS do jastrychów samorozlewnych Master Builders Solutions wchodzimy na zupełnie nowy rynek” — wyjaśnia Radosław Raczkowski. Ponadto zastosowanie betonu zawierającego opartego na technologii do jastrychów samorozlewnych SLS Master Builders Solutions nie wymaga dodatkowego miejsca na placu budowy, dokładnego ręcznego wyrównywania wierzchniej warstwy ani stosowania dodatkowego uszczelnienia. Adam Sawicki, dyrektor kontraktu Apartamenty Jagiellońskie w RS Budownictwo, widzi główną zaletę w krótszym czasie schnięcia, który umożliwił przystąpienie do prac wykończeniowych już na drugi dzień. „Przyspiesza to cały proces budowy i bardzo pomaga nam uporać się z napiętym harmonogramem” — zaznacza.

„Przy mniejszym nakładzie pracy uzyskujemy lepszą jakość powierzchni.”

Tomasz Moskal, Sales Manager Admixture Systems Poland w Master Builders Solutions

Beton jastrychowy z technologią do jastrychów samorozlewnych SLS od Master Builders Solutions pozwala przyspieszyć tempo budowy. Technologia ta nadaje betonowi optymalną płynność i długotrwałą urabialność. „Zatem przy mniejszym nakładzie pracy uzyskujemy lepszą jakość powierzchni” — wyjaśnia Tomasz Moskal, Sales Manager Admixture Systems Poland w Master Builders Solutions. W przypadku tradycyjnej suchej mieszanki jastrychowej pięcioro pracowników układa zaledwie 100 do 150 metrów kwadratowych posadzki w ciągu jednego dnia, natomiast dzięki technologii do jastrychów samorozlewnych SLS od Master Builders Solutions trzyosobowy zespół może w tym samym czasie pokryć do 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Ponadto zoptymalizowano zawartość spoiwa w mieszance betonowej i zmniejszono grubość, co w porównaniu z tradycyjnym jastrychem pozwoliło na ograniczenie całkowitej emisji CO2 na metr kwadratowy o 20%.

Rys. 1 z 7

Rys. 2 z 7

Rys. 3 z 7

Rys. 4 z 7

Rys. 5 z 7

Rys. 6 z 7

Rys. 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS WSPIERA GLOBALNIE PROJEKTY BUDOWLANE


Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

KONTAKT

ODKRYJ WIĘCEJ


Więcej przykładów Quantified Sustainable Benefits: