ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU NANOSZONE POWIERZCHNIOWO


Fundació Joan Miró jest jednym z najciekawszych muzeów w Barcelonie. Jednakże bliskość Morza Śródziemnego powodowała poważne uszkodzenia związane z korozją konstrukcji żelbetowych.

Zamiast polegać na konwencjonalnych rozwiązaniach naprawczych i wyłączyć muzeum z użytkowania na długi czas Fran Talavera – Project Manager Fundació Joan Miró zdał się na najlepszy produkt do napraw uszkodzeń spowodowanych korozją jak i zabezpieczeń antykorozyjnych: MasterProtect 8000 CI marki Master Builders Solutions.

Fran Talavera

„Joan Miró planował stworzyć miejsce, gdzie zachowa swoją spuściznę artystyczną“.

Fran Talavera, Kierownik Projektu Fundació Joan Miró

Fundació Joan Miró, Barcelona, Hiszpania

Fundació Joan Miró – ze swoim kubistycznym, nowoczesnym projektem w bieli – jest jednym z najciekawszych muzeów w Barcelonie. Jednakże bliskość morza i jakość zastosowanego betonu spowodowały poważne uszkodzenia korozyjne. „W 2005 r. musieliśmy rozważyć całkowity remont budynku“ - wspomina Fran Talavera, Kierownik Projektu Fundació Joan Miró. Zamiast zamykać muzeum na długi czas „znaleziono nowe i lepsze rozwiązanie“: MasterProtect 8000 CI. Inhibitor korozji został w łatwy sposób naniesiony na fasadę w celu zabezpieczenia powierzchni betonowej – a także zwiększenia okresu użyteczności budynku.

Quantified Sustainable Benefits


Dzięki zastosowaniu najlepszego na rynku inhibitora zabezpieczenia antykorozyjnego muzeum osiągnęło znaczące korzyści:

>10 lat
Dłuższy okres eksploatacji

Rozbudowana kontrola i dokumentacja stopnia korozji w ciągu ostatniego dziesięciolecia dowodzą uzyskanie doskonałych wyników. Po 10 latach konstrukcja pozostaje w stanie pasywnym względem czynników korozyjnych dzięki rozwiązaniu firmy Master Builders Solutions. *Przedstawione dane opierają się na konkretnym przypadku Fundació Joan Miró w Barcelonie w Hiszpanii.

60%
Redukcja kosztów

Redukcja kosztów o ponad 60%, ponieważ całkowite usunięcie uszkodzonego betonu nie było już konieczne. Uniknięto wytworzenia 180 tys. kg odpadów stałych! *Przedstawione dane opierają się na konkretnym przypadku Fundació Joan Miró w Barcelonie w Hiszpanii.

70%
Krótszy czas przestojów

Ograniczenie czasu przestojów: Szybkie i łatwe nanoszenie metodą natryskową pozwala na szybki powrót do użytkowania. Specjalistyczna formuła pozwoliła zmniejszyć emisje o ponad 40t CO2! *Przedstawione dane opierają się na konkretnym przypadku Fundació Joan Miró w Barcelonie w Hiszpanii.

„Zastosowanie MasterProtect 8000 CI było zaskakująco łatwe“.

Fran Talavera, Kierownik Projektu Fundació Joan Miró

„Zastosowanie MasterProtect 8000 CI było zaskakująco łatwe i dawało niezwykłe efekty“ - twierdzi Talavera. W Muzeum Fundació Joan Miró koszty renowacji wyniosły ok. 60% kosztów całkowitej wymiany, a przestoje ograniczono o 70%. Ponadto skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne wydłużyło okresy pomiędzy cyklami renowacji zapewniając dodatkowe oszczędności w ciągu całego okresu użytkowania budynku. To był ważny argument przy podejmowaniu decyzji, jak wspomina Josep Martínez - specjalista odpowiedzialny za aplikację oraz Dyrektor Generalny firmy CONTRACTA S.L.: „Nie tylko przywracamy budynek do jego pierwotnego stanu, ale musimy też myśleć o jego zrównoważeniu“.

„Nawet po dziesięciu latach widzimy, że procesy korozyjne zatrzymały się“.

Luis Carlos Mendoza, Dyrektor Rynku Master Builders Solutions Hiszpania

Jak wyjaśnia Luis Mendoza - Dyrektor Rynku Master Builders Solutions - inhibitor korozji MasterProtect 8000 CI to nie jest krótkotrwałe rozwiązanie: „Nawet dziś po dziesięciu latach widać, że korozja została zatrzymana i że klient uzyskał to, czego oczekiwał, tj. zabezpieczenia budynku w jego oryginalnej formie.“ Dzięki zastosowaniu inhibitora korozji udało się ograniczyć nie tylko koszty. „Przede wszystkim“ - zdaniem Talavery - „pozwoliło na interwencję przy znacznym ograniczeniu poziomu hałasu, pyłu i niedogodności dla odwiedzających“.

Rys. 1 z 7

Rys. 2 z 7

Rys. 3 z 7

Rys. 4 z 7

Rys. 5 z 7

Rys. 6 z 7

Rys. 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS WSPIERA GLOBALNIE PROJEKTY BUDOWLANE


Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

KONTAKT

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT MASTERPROTECT 8000 CI


Aby dowiedzieć się więcej o MasterProtect 8000 CI oraz innych produktach marki Master Builders Solutions odwiedź stronę internetową:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ODKRYJ WIĘCEJ


Więcej przykładów Quantified Sustainable Benefits: