Polityka cookies

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najwyższy komfort używania naszej strony internetowej. Cookies to pliki przechowywane w przeglądarce, wykorzystywane przez większość stron internetowych w celu lepszego dostosowania strony.

Klikając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na użycie naszych plików cookie. Dowiedz się więcej.

Dowiedz się więcej

Akceptuję

Oświadczenie o ochronie prywatności

Jako Master Builders Solutions Polska Sp.z o.o. cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochronę danych traktujemy poważnie.

Kto jest administratorem, a kto osobą kontaktową w sprawach dotyczących ochrony danych?

Administratorem danych jest:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Możesz się także skontaktować z naszym koordynatorem ds. ochrony danych, Adamem Orlikowskim, pod następującym adresem e-mail: adam.orlikowski@mbcc-group.com.

Możesz złożyć skargę do naszego koordynatora ds. ochrony danych lub do organu nadzorczego, w szczególności działającego w kraju Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Możesz się również skontaktować z organem nadzorczym właściwym dla naszej firmy:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W dalszej części oświadczenia chcielibyśmy szczegółowo poinformować Cię o:

 1. Danych osobowych, jakie zbieramy kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i z niej korzystasz; celach, w jakich przetwarzamy te dane oraz podstawach prawnych ich przetwarzania.
 2. Sposobach wykorzystywania przez nas plików cookie.
 3. Odbiorcach, którzy mogą otrzymać Twoje dane osobowe.
 4. Sposobach stosowanych przez nas w celu ochrony Twoich danych osobowych.
 5. Prawach, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 6. Ochronie danych osób nieletnich.

​​​​​​​​1. Jakie dane osobowe zbieramy kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i z niej korzystasz; w jakim celu przetwarzamy te dane i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

1.1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową bez kontaktowania się z nami lub dokonywania rejestracji, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do naszego serwera następujące informacje:

 • Adres IP Twojego komputera
 • Informacje dotyczące przeglądarki
 • Strona internetowa, którą odwiedziłeś przed wejściem na naszą stronę internetową
 • Żądany adres URL lub plik
 • Data i godzina wizyty
 • Ilość przesłanych danych
 • Informacje o statusie, np. komunikaty o błędach

Celem przetwarzania tych danych jest:

 • Send the requested content to your browser. In doing so, we store the complete IP address only to the extent necessary to serve the requested content to you.
 • Wysłanie żądanej treści do Twojej przeglądarki. Dokonując tego, przechowujemy pełny adres IP jedynie w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci żądanych treści.
 • Wysłanie Twojego adresu IP do usługodawcy, w celu przyporządkowania Twojego publicznego adresu IP do informacji dotyczących spółki i branży (bez podawania informacji osobowych). Będziemy przechowywać te informacje dotyczące branży. W żadnym momencie tego procesu Twój adres IP nie jest przechowywany u naszego usługodawcy ani w naszym systemie.
 • Chronienie nas przed atakami i zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej. W tym celu przechowujemy te dane przejściowo, przez okres maksymalnie 180 dni, i z ograniczonym dostępem do nich. Wyjątkiem od procedury usuwania danych po upływie maksymalnie 180 dni są dane dotyczące dostępu, które są wymagane do dalszego śledzenia ataków i usterek

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. (f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze prawnie uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

1.2. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, otrzymujemy następujące informacje:

 • Name and surname
 • Imię i nazwisko
 • Twój adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe, które przekazujesz w treści wiadomości e-mail lub w polach formularza kontaktowego
 • Wszelkie dodatkowe informacje przekazane dobrowolnie

W momencie wysyłania tej wiadomości zapisywane są również następujące dane:

 • Data i godzina przesłania Twojej wiadomości

Celem przetwarzania tych danych jest:

 • Przetwarzanie Twojej wiadomości

Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane w trakcie wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacji technicznej.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych, w szczególności obejmują udzielane odpowiedzi na Twoje zapytania, zapewnienie nam ogólnej zdolności reagowania oraz dostarczenie dowodów w przypadku jakichkolwiek pytań lub sporów.

1.3. Nasza strona internetowa oferuje możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. W przypadku zapisania się użytkownika na newsletter, otrzymujemy następujące dane podawane na ekranie wprowadzania danych.

 • Adres IP komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp
 • Imię i nazwisko
 • Twój adres poczty elektronicznej
 • Wszelkie dodatkowe informacje przekazane dobrowolnie

W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

 • Data i godzina rejestracji

Celem przetwarzania tych danych jest:

 • Przesłanie Ci newslettera, na który się zapisałeś.

Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacji technicznej.

Podstawą prawną wysłania Ci newslettera, na który się zapisałeś jest Twoja zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Informujemy, że możesz w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie pływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Ponadto masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO).

W procesie zapisywania się na nasz newsletter korzystamy z tzw. procedury podwójnej zgody [Double Opt-In]. W momencie zapisywania się na newsletter na naszej stronie internetowej, otrzymasz (na adres e-mail podany w trakcie rejestracji) wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

Celem przetwarzania tych danych jest:

 • zapobieganie wykorzystywaniu nieprawidłowych lub nieautoryzowanych adresów e-mail do rejestracji

Podstawą prawną przetwarzania Twojego adresu poczty elektronicznej w procedurze podwójnej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy wynikają z Twojego zapisu na listę mailingową newslettera, co stanowi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania, o którym mowa w motywie 47 preambuły RODO, a także z faktu, że przekazywanie informacji o nowych produktach lub usługach oraz o działaniach i wydarzeniach jest powszechne w biznesie i jest zarówno oczekiwane, jak i doceniane przez większość naszych klientów.

1.4. Na naszej stronie internetowej udostępniamy informacje do bezpłatnego pobrania (np. białe księgi, webinary, narzędzia planowania itp.). Zanim będziesz mógł pobrać bezpłatne informacje, zostaną nam przesłane, za pomocą ekranu wprowadzania danych, następujące informacje:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji
 • Imię i nazwisko
 • E-mail (jako nazwa użytkownika)
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Hasło
 • Grupa użytkownika (np. architekt)
 • Wszelkie dodatkowe informacje podane dobrowolnie

W momencie rejestracji zapisywane są również następujące dane:

 • Data i godzina pobrania

Celem przetwarzania tych danych jest:

 • Dostarczenie Ci pożądanych informacji
 • Zaproponowanie Ci dostępnych ofert

Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu ekranu wprowadzania danych i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacji technicznej.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów handlowych jest częścią korzyści płynących z naszych wzajemnych relacji.

2. W jaki sposób korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej?

2.1. Pliki cookie to małe pliki, które mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu przez stronę internetową. Kiedy wejdziesz na naszą stronę internetową, poinformujemy Cię o sposobach korzystania przez nas z plików cookie za pośrednictwem naszego banera dotyczącego polityki cookies. Baner dotyczący polityki cookies, jak również strona internetowa będą różnicować odpowiednie pliki cookie ze względu na ich charakter oraz, jeżeli jest to prawnie wymagane, poproszą o Twoją zgodę. Pliki cookie wymagające zgody pozostaną wyłączone na naszej stronie internetowej do momentu wydania przez Ciebie wcześniejszej, wyraźnej zgody na ich aktywowanie.

Niektóre pliki cookie będą zawsze aktywne, ponieważ są niezbędne do obsługi i funkcjonowania strony internetowej. Podstawą prawną dla takich plików cookie będzie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej). W związku z tym, nie zostaniesz poproszony o zgodę na aktywację tych plików cookie.

Inne pliki cookie (np. analityczne lub służące do pomiaru wydajności) są wykorzystywane w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i pozwolą nam Ciż zapamiętać. Wykorzystujemy te informacje w celu poprawy Twojej wygody przeglądania strony i dostosowania jej do Twoich potrzeb, a także do celów analitycznych i pomiarowych dotyczących odwiedzających nas użytkowników, zarówno na tej stronie internetowej, jak i w innych mediach. Nasz baner dotyczący polityki cookies da Ci możliwość udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na aktywację tych plików cookie. Podstawą prawną dla takich plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

Jeżeli nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookie innych niż niezbędne do funkcjonowania tej strony internetowej, Twoje informacje nie będą śledzone podczas odwiedzania tej strony internetowej. Jeden plik cookie będzie wykorzystywany przez Twoją przeglądarkę, aby zapamiętać, że Twoje preferencje mają nie być śledzone

2.2. Umożliwiamy Ci edytowanie ustawień plików cookie bezpośrednio z poziomu naszego banera dotyczącego polityki cookies. Jednak domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych akceptują pliki cookie. Jeżeli zechcesz również zmienić ustawienia przeglądarki w celu odmowy akceptacji lub usunięcia plików cookie (albo podobnych technologii) dla innych stron internetowych, proszę zapoznać się z zakładką dotyczącą pomocy i wsparcia w swojej przeglądarce, aby uzyskać instrukcje na temat blokowania lub usuwania plików cookie. Pamiętaj, że usunięcie lub brak akceptacji plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, w tym niektórych elementów spersonalizowanych.

2.3. Do sprawnego działania naszej strony internetowej i jej poszczególnych usług wymagane są następujące pliki cookie:

Plik cookie Cel Usunięcie
MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name Plik cookie jest zapisywany i przechowywany z wartością „true" tylko wtedy, gdy użytkownik kliknął OK w powiadomieniu o plikach cookie. W przeciwnym razie plik cookie nie istnieje. 1 rok po wizycie na naszej stronie
MBS Country Language Selector BASF Country Language name Plik cookie jest zapisywany i przechowywany z wartością „true", gdy użytkownik kliknął wartość w polu wyboru kraju i języka, pod warunkiem że aktywna jest funkcja automatycznego wyświetlania tych elementów. W przeciwnym razie plik cookie nie istnieje. 1 rok po wizycie na naszej stronie
Anti Xsrf Token Ten plik cookie i jego wartość są odtwarzane z każdą sesją. Zapewnia, aby zapytania pochodziły z tej samej przeglądarki, w celu zabezpieczenia przed manipulacją ze strony osób niepowołanych. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET. Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki
ASP.NET SessionId Plik powiązany z unikalną sesja przeglądarki. Obecnie wymagany jest jedynie do działania techniki CAPTCHA. Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki
File_Download Jest zapisywany tylko jeśli nastąpi pobieranie dokumentu w tym samym okienku (z wykorzystaniem ukrytego elementu iFrame). Aktualne zapytanie, potem jest natychmiast weryfikowany
FedAuth Odpowiada za automatyczne logowanie przy wejściu na stronę, po tym jak użytkownik poprawnie się zalogował. Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki
[UserName]_userProject Zapisuje konfigurację aktualnie opracowywanego projektu, aby umożliwić jego późniejsze przesłanie na serwer; ponadto projekt jest zapisywany w sposób uniemożliwiający jego utratę przez nowe osoby odwiedzające stronę. Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki
[UserName]_tempData Przechowuje tymczasowe informacje o statusie użytkownika/konta dla odpowiedniego interfejsu użytkownika: newsletter, użytkownik zablokowany, projekt dla administratorów. Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki
Idsrvauth / Idssrvauth Odpowiada za automatyczne logowanie przy wejściu na stronę, po tym jak użytkownik poprawnie się zalogował. Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej. Jeżeli wybrana jest opcja „zapamiętaj moje logowanie": 1 rok po wizycie na naszej stronie
IdSrvUserLang Zapisuje aktualnie wybrany język, aby były w nim wyświetlane treści przy następnej wizycie. 1 rok po wizycie na naszej stronie
wsfedsignout Zapisuje adres zwrotny URL do zewnętrznej aplikacji po prawidłowym zalogowaniu/wylogowaniu dokonanym w trakcie tej samej sesji. Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki

2.4. Korzystamy z następujących plików cookie do pomiaru liczby użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową:

Plik cookie Cel Usunięcie
atidvisitor Ten plik cookie narzędzia analitycznego AT Internet umożliwia śledzenie stron odwiedzonych przez użytkownika oraz przechowywanie informacji identyfikacyjnych użytkownika. Jeżeli plik cookie zostanie usunięty, nowy użytkownik jest identyfikowany jako powracający na stronę, ponieważ brakuje informacji identyfikacyjnych użytkownika. Zostanie usunięty po 6 miesiącach od wizyty (możliwa modyfikacja)
atreman Ten plik cookie AT Internet umożliwia zapamiętywanie wcześniejszych zdarzeń użytkownika. Jeśli plik cookie zostanie usunięty, przypisanie wcześniejszych zdarzeń użytkownika nie będzie już możliwe.  Zostanie usunięty po 30 dniach od wizyty (możliwa modyfikacja)
atredir Ten plik cookie umożliwia narzędziu AT Internet przechowywanie informacji przesyłanych podczas przekierowań JavaScript w celu pomiaru źródła ruchu. Jeśli plik cookie zostanie usunięty, informacje przesłane podczas przekierowania zostaną utracone. Domyślnie jest przechowywany przez 30 sekund (możliwa modyfikacja)
atsession Ten plik cookie umożliwia narzędziu AT Internet przechowywanie informacji przesyłanych podczas przekierowań JavaScript w celu pomiaru źródła ruchu. Jeśli plik cookie zostanie usunięty, informacje przesłane podczas przekierowania zostaną utracone. Zostanie usunięty po 30 minut od wizyty (możliwa modyfikacja)
atuserid Ten plik cookie AT Internet umożliwia przechowywanie identyfikatora ID użytkownika dla stron korzystających z własnych (first-party) plików cookie. Jeśli zostanie usunięty, nie będzie dostępnego unikalnego identyfikatora dla stron korzystających z plików cookie first-party.  Zostanie usunięty po 13 miesiącach od wizyty (możliwa modyfikacja)
idrxvr Ten zewnętrzny (third-party) plik cookie Internet AT umożliwia zapisywanie głównego ID użytkownika, dzięki któremu możliwe jest rozpoznawanie unikalnych użytkowników między domenami. Plik cookie przedstawia wartość techniczną związaną z zarządzaniem zidentyfikowanym użytkownikami. Jeśli zostanie usunięty, mogą wystąpić zmiany w określeniu wizyty / odwiedzającego. Zostanie usunięty po 13 miesiącach od wizyty. 
tmst Ten zewnętrzny (third-party) plik cookie Internet AT- Timestamp wskazuje datę umieszczenia głównego pliku cookie ID użytkownika. Jeśli zostanie usunięty, mogą wystąpić zmiany w określeniu wizyty / odwiedzającego.  Zostanie usunięty po 6 miesiącach od wizyty.
Id Korzystamy z plików cookie DoubleClick celu gromadzenia danych dotyczących interakcji użytkowników z wyświetlanymi reklamami oraz innymi funkcjami serwisu reklamowego w odniesieniu do naszej strony internetowej. 2 lata po wizycie na naszej stronie
utag_main Biblioteka Tealium Tag Management służy do tworzenia i przechowywania jednego pliku cookie o nazwie utag_main. Plik ten zawiera kilka wbudowanych wartości rejestrujących anonimowe sesje odwiedzających, takich jak unikalny identyfikator sesji oraz znacznik czasowy Unix/Epoch wyrażany w milisekundach. 1 rok po wizycie na naszej stronie
visitor_id<accountid> Plik cookie odwiedzającego zawiera unikalny identyfikator odwiedzającego oraz unikalny identyfikator Twojego konta. Na przykład plik cookie o nazwie visitor_id12345 przechowuje numer identyfikacyjny odwiedzającego 1010101010. Identyfikator konta, 12345, zapewnia śledzenie odwiedzającego na odpowiednim koncie Pardot. Wartością odwiedzającego jest visitor_id na Twoim koncie Pardot. Ten plik cookie jest zapisywany dla odwiedzających przez kod śledzący Pardot. Zostanie usunięty po 13 miesiącach od wizyty. 
pi_opt_in<accountid> Jeżeli aktywna jest opcja zezwalania na śledzenie (Tracking Opt-in), plik pi_opt_in jest zapisywany z wartością „true" lub „false", gdy odwiedzający wyraża lub nie wyraża zgody na śledzenie. Jeżeli odwiedzający wyrazi zgodę, wartość ustalana jest jako „true", a odwiedzający zezwala na aktywację tego pliku cookie i na śledzenie. Jeżeli odwiedzający nie wyrazi zgody lub zignoruje opcję braku zgody na banerze, wartość pliku opt-in jest ustalana jako „false". Plik cookie odwiedzającego jest dezaktywowany, a odwiedzający nie jest śledzony. Zostanie usunięty po 10 latach od wizyty.
visitor_id<accountid>-hash Plik cookie skrótu odwiedzającego zawiera identyfikator konta i przechowuje unikalny skrót (hash). Na przykład plik cookie o nazwie visitor_id12345-hash przechowuje skrót „855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533", a identyfikatorem konta są cyfry 12345. Ten plik cookie stanowi środek bezpieczeństwa, mający zapewnić aby złośliwy użytkownik nie mógł podszyć się pod odwiedzającego z Pardot i uzyskać dostępu do odpowiednich informacji o potencjalnych klientach Zostanie usunięty po 10 latach od wizyty.
lpv<accountid> Ten plik cookie jest zapisywany, aby nie dopuścić do śledzenia przez Pardot wielokrotnych odsłon strony dotyczących pojedynczego składnika w ciągu 30-minutowej sesji. Na przykład, jeżeli odwiedzający wejdzie na stronę docelową kilka razy w ciągu 30 minut, ten plik cookie spowoduje, że pojedyncze wejścia nie będą rejestrowane jako odsłony. Zostanie usunięty po 10 latach od wizyty.

2.5. Nasza strona internetowa posiada zintegrowaną usługę HubSpot, która służy do analizy relacji z klientem. Usługa HubSpot wykorzystuje tzw. sygnały nawigacyjne (web beacons) oraz pliki cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze.

Dostawcą usługi jest firma HubSpot Inc., z siedzibą pod adresem: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Polityka prywatności HubSpot jest dostępna tutaj: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Jeżeli, w trakcie korzystania z naszej strony internetowej:

 • Zapiszesz się na nasz newsletter
 • Skorzystasz z naszej sekcji materiałów do pobrania, lub
 • Wypełnisz nasz formularz kontaktowy,

oraz, za pośrednictwem banera dotyczącego polityki cookies, wyrazisz zgodę na korzystanie przez naszą stronę z plików cookie innych niż niezbędne do jej funkcjonowania, HubSpot będzie korzystać z poniższych plików cookie w celu gromadzenia opisanych danych:

Plik cookie Cel Usunięcie
__hs_opt_out Ten plik cookie jest używany w opcji wyboru dotyczącej polityki prywatności i służy do zapamiętywania, aby nie pytać użytkownika o ponowne akceptację plików cookie. Ten plik cookie jest zapisywany w momencie, gdy użytkownik dostaje możliwość rezygnacji z akceptacji plików cookie. 13 miesięcy po wizycie na naszej stronie
__hs_do_not_track Ten plik cookie może być zapisywany, aby uniemożliwić kodowi śledzącemu wysyłanie jakichkolwiek informacji do HubSpot. Zapisanie tego pliku cookie różni się od rezygnacji z akceptacji plików cookie, która to opcja nadal pozwala na wysłanie zanonimizowanych informacji do HubSpot. 13 miesięcy po wizycie na naszej stronie
__hs_initial_opt_in Ten plik cookie jest wykorzystywany w celu zapobieżenia ciągłemu wyświetlaniu banera, kiedy odwiedzający przeglądają stronę w trybie z ograniczeniami. 7 dni po wizycie na naszej stronie

3. Do jakich odbiorców przesyłamy Twoje dane?

Przesyłamy dane osobowe wymienione w punktach 1.1. – 1.4. podmiotom przetwarzającym dane zlokalizowanym w Unii Europejskiej. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu.

Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2.5. są przesyłane do operatora HubSpot. Przetwarzanie tych danych przez HubSpot opiera się na standardowych klauzulach umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r.

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem zmianą, zniszczeniem, utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa będą stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym.

5. Jakie prawa Ci przysługują?

Na podstawie RODO przysługują Ci określone prawa:

Prawo dostępu: Masz prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarzamy, oraz niektórych innych informacji (np. informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności).

Prawo do sprostowania: Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, masz prawo do ich sprostowania.

Prawo do usunięcia: W ramach tzw. „prawa do bycia zapomnianym”, możesz poprosić o usunięcie informacji dotyczących takich danych osobowych, jeżeli nie mamy obowiązku ich przechowywania. Obowiązują wyjątki dotyczące prawa do usunięcia. Mamy prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Prawo to dotyczy ograniczenia wykorzystywania albo rodzaju i sposobu wykorzystania Twoich danych. Proszę zauważyć, że to prawo jest ograniczone w pewnych sytuacjach. Kiedy przetwarzamy Twoje informacje osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie za Twoją zgodą, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie: (a) z uwagi na nieprawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby Twoje informacje osobowe zostały usunięte; (c) gdy potrzebujesz tych danych do celów roszczeń prawnych; lub (d) gdy nie musimy już korzystać z tych danych do celów, dla których je przechowujemy. W przypadku ograniczenia przetwarzania, nadal możemy przechowywać Twoje informacje, ale nie możemy już z nich korzystać. Prowadzimy listę osób, które poprosiły o ograniczenie wykorzystywania ich informacji osobowych, aby zapewnić przestrzegania tego ograniczenia w przyszłości.

Prawo do przenoszenia danych: Oznacza możliwość zwrócenia się do nas o skopiowanie, przeniesienie lub przekazanie (jeżeli jest to technicznie wykonalne) Twoich informacji osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, do celów własnych.

Prawo do sprzeciwu: Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystywaniu przez nas Twoich informacji osobowych, w tym w przypadkach, gdy korzystamy z nich do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w przypadku marketingu bezpośredniego.

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak masz obowiązek potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dwóch zatwierdzonych elementów identyfikacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby, zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym, dostarczać, poprawiać lub usuwać informacje osobowe dotyczące Twojej osoby w naszym zbiorze danych.

Aby zadać pytanie lub wykonać którekolwiek z ww. praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Nasze dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Jeżeli otrzymamy formalną pisemną skargę, skontaktujemy się z osobą, która złożyła skargę, w celu podjęcia dalszych działań. W razie konieczności będziemy współpracować z właściwymi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ds. ochrony danych, w celu rozstrzygania wszelkich skarg, których nie będziemy w stanie rozwiązać bezpośrednio.

Jeżeli nie będziesz zadowolony z rozstrzygnięcia przez nas Twojej skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas Twoich informacji osobowych, możesz przekazać swoją skargę odpowiedniemu organowi nadzorczemu ds. ochrony danych (zob. patrz punkt wyżej).

6. Ochrona danych osób nieletnich

Ta strona internetowa jest przeznaczona dla osób w wieku co najmniej 18 lat. Nie staramy się zbierać informacji o osobach poniżej 18 roku życia.

Osoby mające mniej niż 18 lat nie powinny przekazywać ani zamieszczać jakichkolwiek informacji na tej stronie internetowej. Jeżeli taka osoba przekaże informacje osobowe za pośrednictwem strony internetowej, usuniemy te informacje jak tylko uzyskamy wiedzę o wieku tej osoby, i nie będziemy dalej przetwarzać tych informacji.